четвъртък, октомври 18, 2007

Как да подберете подходящия специалист

Подреждате 100-на тухли в определен ред в стая с отворен прозорец. Изпращате 3-4 кандидати в стаята и заключвате вратата след тях. Оставяте ги сами в стаята за шест около часа. След като времето изтече се връщате и анализирате ситуацията.

Ако кандидатите се опитват да броят тухлите - изпращате ги в Счетоводен отдел.

Ако повтарят или потретват броенето - изпращате ги във Вътрешен контрол.

Ако са разхвърляли всички тухли наоколо - изпращате ги в Инженерен отдел.

Ако подреждат тулите в някакъв странен ред - изпращате ги в отдел Планиране.

Ако се замерят с тухли - изпращате ги в отдел Операции.

Ако са полегнали и спят - изпращате ги в отдел Сигурност и охрана.

Ако чупят тухлите на парчета - изпращате ги в отдел Информационни технологии.

Ако си седят тихо и спокойно - изпращате ги в отдел Човешки ресурси.

Ако казват, че са се опитвали да измислят някаква комбинация на подреждане, но нищо не са направили - изпращате ги в отдел Продажби.

Ако са изоставили дейността с тухлите за края на деня - изпратете ги в Маркетинг отдела.

Ако само зяпат през прозореца - изпратете ги в отдела по Стратегическо планиране.

И накрая, ако просто стоят и си говорят без да са докоснали дори една тухла - поздравете ги и ги направете Топ мениджъри.

Няма коментари: