вторник, ноември 18, 2008

Задача

Задача: Простреляйте се в {стъпалото на} крака {левия, за определеност}.

Решенията на различни езици:


С : Вие се прострелвате в крака.


С++ : Вие без да искате създавате десетина свои инстанции и ги

прострелвате всичките в крака. Да се осигури спешна медицинска помощ е

невъзможно, понеже не можете да кажете кои копия са действителни и кои

просто се сочат едно-друго и казват: "Ей онова там съм аз".


FORTRAN : Вие се прострелвате във всеки пръст на крака итеративно,

докато ви свършат пръстите, след което зареждате следващия крак и

повтаряте. Ако ви свършат куршумите, вие въпреки това продължавате с

опитите да се простреляте, понеже нямате възможност за обработка на

exceptions.