понеделник, октомври 26, 2009

Реклама за служба в тайванската армия

Наистина уникална кампания....