вторник, ноември 11, 2008

Японци Играя Футбол През Бинокли

По случай финансовата криза .....

If the global crisis continues, by the end of the year only two Banks will be operational, the Blood Bank and the Sperm Bank.
Then these 2 banks will merge and it will be called "The Bloody Fucking Bank"..
.
.
.
.
There are two sides of the American investment banks balance sheets - a left side and a right side. On the left side there is nothing right and on the right side there is nothing left.
.
.
.
Веднаж у темната Индиа в ено село дошел един омраз и казал на селяньете, че ша купува маймуне по десет долара парчето. Селяньете куто виделе, че има бая маймуне у жунглъта, отишле а ги ловат. Омразът купил неколко иляди за по десет долара. Маймунете, каде рипале по дръвеата, останале малко и ората спреле да си дават зор а ги ловат.Тогива тоа им рекъл, че ша копува по дваесе долара бройката.Ониа като чуле, па отишле да ловат маймуне, кой на трици, кой на друга стръв. Обаче маймунете намалели още. Офертата била вече на дваесе и пет долара, а у гората немало вече ни маймуна, ни уй.
Тогива омразът им рекъл, че ша копува по пейсе долара парчето! Обаче имАл бил работа у големиа град, и неговиа менажер щел да копува наместо ньега.Менажера им казал: "А глейте оня пустиняк що маймуне е насъбрал, да му го тура! Язе ша еба да ви ги продам по триесе и пет долара, а оня куту си доде, виа ша му ги дадете по пейсе долара!"Селяньете си извадиле сичката парасъ и купиле сичкото маймуне...Повече не виделе ни менажера, ни омраза, ка са обърнаале - маймуне отсекъде!
Сега имате по-добра престава ка работи Уол Стрийт