сряда, май 28, 2008

Виц на деня ..

Две кокошки разговарят:
- Скъпа, ти какви яйца снасяш?
- От 14 стотинки. А ти?
- Е, аз от 16, скъпа.
- Ти па скъпа, за 2 стотинки ще си скъсаш задника.

понеделник, май 26, 2008

Извадка от наредби на община София

НАРЕДБА № 1 за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на Столична община:
Глава втора
Осигуряване и опазване на обществения ред
Чл. 2. (1) Забранява се викането, пеенето и шумния говор и използването на озвучителни системи на обществени места.
(4) (Предишна ал. 3 - Решение № 4 по Протокол № 39 от 22.12.1993 г.) Не се допуска продължителното загряване и форсирането на място на автомобилните двигатели в жилищните квартали.

Чл. 5. (3) Собствениците на жилища и на други обекти в приземните служби при съответния район, да поставят декоративни предпазни решетки на прозорци, врати и балкони.

Глава четвърта
Експлоатация и опазване на общинските имоти, предназначени за общо ползване
Чл. 14. Забранява се:
5. (изм. - Решение № 11 по Протокол № 51 от 27.07. и 28.07.1994 г.) Ползуването на неизправни сградни и площадкови водопроводни инсталации, поливането и миенето на пътните подстъпи, дворовете, превозните средства, балкони, тераси, изпирането на килими, черги, охлаждането на напитки и др. с течаща питейна вода. За тази цел съответните собственици и ползуватели могат да ползуват местни водоизточници;