четвъртък, октомври 18, 2007

Всяко нечетно число е просто

Как различните хора доказват, че всяко нечетно число, по-голямо от 2, е просто

Математика: 3 е просто, 5 е просто, 7 е просто, и по индукция - всяко нечетно число, по-голямо от 2, е просто.

Физика: 3 е просто, 5 е просто, 7 е просто, 9 е експериментална грешка, 11 е просто...

Инжинера: 3 е просто, 5 е просто, 7 е просто, 9 е просто, 11 е просто...

Програмиста: 3 е просто, 5 е просто, 7 е просто, 7 е просто, 7 е просто....

Мениджър продажби: 3 е просто, 5 е просто, 7 е просто, 9 - ще направим всичко възможно...

Мениджър продажби в софтуерна фирма: 3 е просто, 5 е просто, 7 е просто, 9 ще е просто в следващата версия

Биолога: 3 е просто, 5 е просто, 7 е просто, 9 - резултатите още не са пристигнали

Рекламен агент: 3 е просто, 5 е просто, 7 е просто, 11 е просто...

Адвокат:: 3 е просто, 5 е просто, 7 е просто, 9 - няма достатъчно доказателства, че НЕ е просто

Статистик: Нека опитаме няколко произволно избрани числа: 17 е просто, 23 е просто, 11 е просто

Професор: 3 е просто, 5 е просто, 7 е просто, а останалите числа са за домашно на студентите

Психолог: 3 е просто, 5 е просто, 7 е просто, 9 е просто но се опитва да го прикрие...

Няма коментари: