вторник, май 09, 2006

Наръчник на маниака

1. Поискайте да ви представят постановлението, въз основа на което искат да влязат в жилището ви. То трябва да е подписано от съдия (чл. 161, ал. 1 от НПК). Вероятно ще ви пробутат някакъв документ, подписан от някой дознател, мотивирайки се с изключението по чл. 161, ал. 2 от НПК. В този случай в присъствието на поемните лица им обяснете, че в случая не е налице неотложен случай, поради което това постановление е незаконно. Запишете го изрично и в протокола, като не е лошо да отбележите, че лицата, влезли в жилището им, го правят незаконно (при превишаване на власт), което е престъпление по чл. 170, ал.1 от НК и ще им бъде търсена наказателна отговорност.
2. Ако не ви обърнат внимание, не отговаряйте на никакви въпроси. Трябва да знаете следното:
а) притежаването на филм, записан на CD или DVD, не подлежи на никаква санкция, като общо взето това е напълно законно, независимо дали копието е лицензирано, или сте го направили сами. В никакъв случай не съхранявайте повече от едно копие.
б) наличието на торент програма не представлява нарушение на никой закон, поради което нейното използване е разрешено.
в) тегленето на филм или музика от мрежата с такава програма не представлява нарушение на никой закон, поради което е разрешено.
г) проблемът с дефинирането на понятието "разпространение" обаче не е толкова сериозен, тъй като торент програмите едновременно данлоудват и ъплоудват, са функция на програмата и не зависи от вашата воля. По тази причина не могат да ви вменят и никаква отговорност, защото без воля няма правонарушение.
д) наличието на филм или музика на вашия компютър също би създало известен проблем. Обяснението за наличие на такъв следва да бъде, че целта е същият да бъде презаписан за лична употреба. Може да обясните, че е и с учебна или някаква друга изследователска цел - например да се научите да обработвате видеосигнал, звуков сигнал, графика или нещо от този род.
Естествено най-добрият вариант, ако ви цъфнат някои от НСБОП, е да се свържете по най-бързия начин с адвокат.

Няма коментари: