понеделник, септември 12, 2005

Настройки по подразбиране C# - WinForm

В .NET можете да ползвате конфигурационен файл за да задавате настройки по подразбиране на вашите приложения. Конфигурационния файл е със същото име като вашето приложение но с ".config" добавено към края на името. Този файл може да бъде зараден и стойностите му достъпни всеки път просто чрез извикване на System.Configuration.ConfigurationSettings.AppSettings["име"] където "име" е името на стойността която искате да достъпите.

За да добавите конфигурационен файл към вашия проект ,просто добавете текстови файл с име "App.config" към вашия проект. VS.NET ще копира автоматично този файл в директорията с изпълнимите изходни файлове (като debug или release) и да го преименува с името на приложението ви като "myNewApp.exe.config". Вие може само да работите "App.config" файла а VS.NET ще се погрижи за останалото.

Конфигурационния файл е форматиран по следния начин:

<configuration>
<appSettings>
<add key="MySetting" value="Some Value" />
<add key="LogFileName" value="mylog.txt" />
</appSettings>
</configuration>

Както виждате , може само да добавяте "add" елементи в "appSettings" секцията за да имате достъпни елементи в приложението ви . Ето и пример за използване на тези елементи в приложение:

using System.Configuration.ConfigurationsSettings;

string mySuperSetting = AppSettings["MySetting"];
string myLogFileName = AppSettings["LogFileName"];

Като използвате тези методи вие можете лесно да конфигурирате приложенията ви по подразбиране без да се налага да прекомпилирате цялото си приложение. ;)

Няма коментари: