петък, септември 16, 2005

Поема за програмиста

Жив е, той жив е ! Там пред екранапотънал в мисли, седи и пишеедна дълга, сложна програма,програма нова, мощна и бърза.

На една страна захвърлил мишка,на друга CD, на две строшено,очи тъмнеят, глава се люшка,уста проклинат всичко сгрешено.

Пише той лудо, пише момчето,бърза да чукне последния редхлебарка лази по чекмеджето,към дискетите пълзи тя напред.

Два през нощта е ... Спрете сисопитез тъжни песни. Спри и ти, времев таз мръсна стая! Ще се направии тази програма... Но, млъкни PC.

Тоз, който пише дълги програми,това е то гений ! Него жалеятсисоп и юсер, хакер и кракери Sound Blaster MOD-ове свири ...

Нощем му свети low-radiation,а пък луната в диска блести.Сутрин му сянка пази монитор,Screen Saver пуска да не заспи.

Настане вечер, месец изгрее,година мине, две си отидат,програмиста все пие ли, пееили в BBS до сутрин се връзва.

Но ето, вече новия вирус,чака да бъде ъплоаднат нощес,малък, но страшно много опасенразрушава един BBS.

На един му бързо FAT-а прекарва,на друг CD-ROM-а на 10 строшава,на трети монитора бързо изгаря,а четвърти - цялостно разрушава.

И ето, пита сисопът нещастен:"Кажи, системо, де ти е FAT-a ?Кой ти нанесе тоз удар ужасен ?Кажи ми, па да си взема автомата."

Системата мощна, Maximus 5.00със сили последни така отговаря:"Не се занимавай с мене, сисопе,а намери го, оня, гадняра ..."

Но съмна вече ! И на диваналежи сисопът, сълзите текат,в сърце му има прободна рана,а BBS-a е вече отвъд ...

http://www.arakis-chan.hit.bg/poema1.htm

1 коментар:

louistaft1343 каза...

i thought your blog was cool and i think you may like this cool Website. now just Click Here