понеделник, септември 12, 2005

Прост метод в C# за изтриване на non-alphanumeric знаци

Много е лесно да се ползва RegEx to strip изтриване на non-alphanumeric знаци. Специалния патерн "\W*" от регулярните изрази ще ви помогне . Като пример:

using System.Text.RegularExpressions;

public string StripString(string targetString)
{
return Regex.Replace(targetString,@"\W*","");
}


Дадения стринг : "This.Is a Sample~ of Removing, All 38*@&4 letters but AlphaNumeric"

След извикване на функцията StripString връщания стринг има следня вид: "ThisIsaSampleofRemovingAll384lettersbutAlphaNumeric"

Няма коментари: