сряда, април 05, 2006

AjaxWrite - онлайн аналог на MS Word

Новият текстов уеб редактор AjaxWrite е на практика пълен аналог на Microsoft Word - работи с документи .doc, поддържа формати .rtf и .pdf. По външен вид програмата също не се отличава от MS Word.
Онлайн аналогът на MS Word има ред предимства пред по-старите версии. На първо място, програмата е безплатна. Освен това не е необходимо AjaxWrite да бъде инсталиран - зарежда се чрез браузър за почти шест секунди. Програмата и документите са достъпни от всеки компютър, под всяка операционна система. Всичко което е необходимо е браузър Firefox 1.5+ (с други браузъри програмата работи некоректно).
Интерфейсът на обикновен текстов редактор създава впечатление, че работите на своя компютър, а обменът на данни със сървъра не затормозява системата. Документите се отварят не в отделни прозорци, а на различни табове.
Естествено, да се дублира абсолютно цялата функционалност на MS Word е сложно. В онлайн редактора отсъства интервал за абзаци, проверка на граматиката, указване свойства на обекти и много други.
Онлайн аналогът на MS Word се появи миналата седмица и събитието получи огромен резонанс в интернет. В резултат на това в началото сървърът на AjaxWrite не можа да се справи с натоварването - твърде голям бе напливът на желаещите да изпробват на живо алтернативата на MS Word.
AjaxWrite не е първият онлайн текстов редактор. По-рано бяха пуснати и получиха достатъчно широка известност програмите Writely и ZohoWriter. Всички тези три програми са абсолютно безплатни. Разработчиците на програмата се готвят да пуснат цял набор онлайн програми. Нова програма ще се появява всяка сряда на сайта http://ajaxlaunch.com/.

Допълнителни изгледи:

Няма коментари: