събота, март 25, 2006

Намерена критична грешка в Internet Explorer

Корпорация Microsoft подтвърди наличие на критични грешки в браузъра на Internet Explorer. Критичните грешки се отнасят даже за системи на които са направени всички последни обновявания на Internet Explorer 6 и Windows XP Service Pack 2, а също така и бета-версия Internet Explorer 7. Грешката намерена от датска фирма Secunia, може да стане причина на заразяване на компютъра при посещение на специален сайт. Проблема е в това, как Internet Explorer работи с бутони с зависима фиксация в HTML-форми. За защита на браузъра фирма Secunia, а също така и Microsoft съветват да се изключат елементи на управление ActiveScript.

Няма коментари: