събота, март 25, 2006

Тест за мръсно подсъзнание

Погледнете следната картинка … какво виждате?

А сега прочетете обяснението по-долу... може да ви заинтересува!


Изследванията показват, че малките деца не виждат на тази картинка двойка влюбени в недвусмислена поза, тъй като в паметта им няма такива спомени.

На картинката те виждат 9 делфина!

Забележка:

Този тест ще ви помогне да определите степента на поквареност на вашето подсъзнание!

Ако в течение на 3 секунди не успеете да видите делфините – Вие сте много тежък случай!

Няма коментари: