сряда, март 15, 2006

Във Франция ще може да се свалят неограничен обем музика и филми легално!

Депутати от френския парламент внесоха за разглеждане поправка в закона с цел узаконяване на файлообмена в Интернет.


Френските парламентаристи планират през следващата седмица отново да разгледат въпроса за легализация на обмена на музика и филми в Мрежата. През декември болшинството от членовете на парламента гласуваха в подкрепа на възможността да се свалят неограничено количество материали от интернет срещу минимална такса. Това гласуване предизвика остра реакция от страна на звукозаписните компании и киностудии, понеже нелегалните копия, които се прехвърлят ежегодно през Мрежата нанасят загуби за милиони евро. Ако подобен закон бъде приет Франция ще стане първата страна в света, където официално ще може да се извършва обмен на музика с авторски права.

Сега във Франция съществува организацията Audiosurfers Association, която има около 6 хиляди члена. Тази асоциация води кампания в подкрепа на изменение на френското антипиратско законодателство и помага за защитата в съда на тези, които са подсъдими за пиратска дейност.

Членовете на френския парламент внесоха за разглеждане поправката с цел узаконяване на файлообмена в Интернет, чрез създаване на система за “глобален лиценз”. Според тази система потребителите ще заплащат няколко евро месечно и ще свалят (в това число и от файлообменните мрежи) неограничено количество музика и филми, а авторите ще получават процент от приходите.

Мненията на музикантите са раздвоени: много от тях са против тази идея, заявявайки, че дохода от “глобалния лиценз” не може да компенсира милионите, които се губят поради намалените продажби на дискове. В същото време повече от 130 хиляди изпълнители подписаха декларация в подкрепа на лицензията.

В крайна сметка пиратството не може да бъде унищожено изцяло и изпълнителите ще търпят постояно увеличаващи се загуби. Може би депутатите във Франция постъпват разумно като все пак регламентират получаването на средства от тази дейност, като така ще обезщият, поне частично, създателите на музика и филми.

Нима не бихте платили няколко лева такса за да сваляте спокойно музика и филми?

Няма коментари: