сряда, март 15, 2006

Японците ще произвеждат бензин от … кравешки тор!

Специалисти от селскостопанския институт в Токио извличат 0,42 унции бензин от 3,5 унции тор.
Учените в енергетически бедната Япония откриха нов източник за производство на бензин. Те смятат да добиват горивото от екскрементите на едрия рогат добитък.

Професорът в Токийския селскостопански институт Сакае Шибусава съобщи, че групата специалисти под негово ръководство успяват да извлекат 0,42 унции бензин от 3,5 унции кравешки тор, след като върху него е приложено високо налягане и силно нагряване.

Новата технология не само може да осигурява бензин за страната, но и да помогне на фермерите да се справят по-успешно с унищожаването на отпадъците на животните, смята проф. Шибусава. Според думите му, количеството на тора от едър рогат добитък, което се отделя за една година в Япония е повече от 500 хиляди тона.

Специалистите се надяват, че в близките години ще могат да модернизират технологията дотолкова, че тя ще може да се използва за търговски цели. Служителите в Министерството по атомна енергия и природни ресурси обаче не са във възторг от изследванията на професора. “Производство на бензин от кравешки тор – това е нечувано!”, - възмущава се представителя на министерството Томиаки Томера.

Япония практически напълно задоволява нуждите си от нефт и бензин чрез внос.

Няма коментари: