четвъртък, май 07, 2015

Изгубени в превода...

Млад монах, току-що подстриган. В манастира първата му задача била да помага на останалите монаси да преписват на ръка древни християнски текстове. След ден-два работа му направило впечатление, че монасите преписват текстовете от други копия, а не от оригинала. Младият монах отишъл при игумена и изказал подозрение, че щом се преписва от копие, а не от оригинал, може някой да направи неволна грешка и всеки следващ преписващ да я повтаря. Игуменът казал, че така правят от столетия, но все пак решил да свери оригиналните текстове с копията. Отишъл в подземието, където в огромни сандъци се съхранявали първоизточниците.
Когато минало почти денонощие, а игуменът още бил в подземието, обезпокоените монаси слезли да го потърсят. Открили игумена на колене пред голям свитък от телешка кожа, удрял си главата в каменните стени на подземието и издавал някакви нечленоразделни звуци.
- Какво става с Вас Свети отче? Какво се е случило - изумено попитал младият монах.
- Celebrate - простенал игуменът - думата е Celebrate (празнувай, радвай се), а не celibate (полово въздържание)!

Няма коментари: