четвъртък, декември 13, 2012

Монахиня доверила на игуменката, че има грешни помисли. Игуменката я препратила при епископа като по-вещ по греховните въпроси. Отишла монахинята при него, оплакала се, а той я успокоил:
- Съблечи се, дъще, сега ще проверим. Опипал я навсякъде и казал:
- Няма външни белези, но за по-сигурно трябва да вкарам грехометъра… Опънал я здравата и я пратил да си ходи „пречистена“ в манастира. На вратата я посрещнала игуменката:
- Какво ти каза, дъще?
– Ами, пречисти ме с грехометъра…
- Ах, мръсника му с мръсник, а мен от две години ме лъже, че е развален и само ме кара да го продухвам!!!

Няма коментари: