сряда, март 01, 2006

ВИЖ 10-ТЕ ЗЛАТНИ ПРАВИЛА НА ЕТИКЕТА!

Някой може да си мисли, че правилата за културното поведение - или етикецията, както я наричат - няма нищо общо със здравето. Много се лъжат.
Културното поведение пази нас и околните от стресове и ненужни ядове, от изхабяване на нервите и болести. То е създаденият от векове утъпкан път за добри и грижливи човешки отношения.
Често то брани живота и здравето по необикновен начин. Защо на тесен път мъжът върви напред, детето по средата, а жената отзад? Защото така е вървял по опасната горска пътека нашият пещерен прадядо. Той е държал тоягата в косматата си ръка, за да пази живо и здраво семейството си от спотаен враг.
А защо, когато се качват по стълба, мъжът върви зад жената? И защо много от правилата на етикецията се грижат най-напред за жените?
Прочети, ако не знаеш. А ще научиш и други неща, които имат доста пряко отношение към здравето.

ЕПИЗОД № 1
Вървите по улицата - ти и тя.
От коя страна на жената трябва да бъдеш?
ПРАВИЛНО Е...
мъжът да е отляво на жената. А защо?
Ами защото в твоя по-предишен живот ти си бил галантен мускетар. Носил си шпага на лявото си бедро. Там се носи тя, за да можеш бързо да я изтеглиш с дясната ръка и да набодеш като бръмбар онзи негодяй, който е оскърбил дамата ти. Ако ти си отдясно на благородната дама, твоята ножница може да се замотае в нейния кринолин. И тогава онзи негодяй ще набоде като бръмбар теб.
ИМА ЛИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ?
Разбира се. Ако вървите по тесен тротоар, ти си длъжен да застанеш между дамата и платното на улицата, независимо че ще бъдеш от дясната й страна. Опасността идва от платното, там може да се намери някой идиот, който с джипа си да реши да мине по тротоара. Значи трябва ти да загинеш пръв. Въобще много от правилата на етикецията пазят живота и здравето на жените. Ясно защо. Те са продължителите на човешкия род, те раждат и отглеждат децата.
А ако дамата е истинска благородна дама, тя ще знае за такива изключения и благосклонно ще ти разреши да вървиш от дясната й страна.

ЕПИЗОД № 2
Каниш дамата в автомобил.
Какъв е редът за влизане в него?
ПРАВИЛНО Е...
Да отвориш една от вратите на колата - до шофьора или задната, да почакаш, докато дамата седне, да провериш дали няма да затиснеш с вратата края на роклята й, да затвориш, да минеш напред и да седнеш и ти. А защо така?
Колата винаги е била за жените опасен и загадъчен обект, мъжка работа. А за някои жени - все още. Затова настаняването на жената в колата е отговорно нещо. Трябва да внимаваш тя да стъпи правилно, да не остави да се затисне роклята й, да не пъхне пръстите си където не трябва, знаеш ли какво може да й дойде на ум? И едва след като я настаниш като недоразвито дете, можеш да седнеш и ти.
ИМА ЛИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ?
Да, в таксито. Сядаш до шофьора само ако смяташ, че трябва да му даваш ценни указания откъде да мине. Иначе сядаш отзад, до дамата. Тя има нужда всеки момент да чувства, че може да се опре на здравата мъжка ръка.

ЕПИЗОД № 3
Ти и тя сте на стълба.
Къде трябва да си, когато се качвате? А когато слизате?
ПРАВИЛНО Е...
когато се качвате, ти да си „на половин стъпало” зад нея. Как ще го измериш това „половин стъпало” си е твой проблем. По-рано се е смятало за неприлично по стълба кавалерът да върви след дамата, защото така случайно би могъл да види нейния глезен и навеки да опетни честта й. Но след като по метода на пробите и грешките в продължение на няколко века се установи, че жените са недоразвити същества и лесно се спъват и падат по стълбите, етикецията промени строгото правило. Мъжът трябва да е зад дамата, за да може да я хване в мощните си обятия, ако тя неочаквано се подхлъзне назад.
И обратно, той трябва да е на „половин стъпало напред”, ако слизат по стълбата. По същите съображения - недоразвитост и мощни обятия.
ИМА ЛИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ?
Има, разбира се. Когато дамата е център на вниманието в прием, шоу или в някакъв друг тържествен случай и трябва да слезе по стълбата, придружена от кавалера си. Тогава е просто неприлично кавалерът да се тика да минава отпред. Че кой е той?

ЕПИЗОД № 4
Отивате заедно към врата.
Какво трябва да направи той? А тя?
ПРАВИЛНО Е...
да съдействаш на дамата да мине безопасно през вратата. Отваряш я и я държиш, изчакваш тя да мине. Има обаче една особеност. Много врати се отварят „към теб”, навътре. Тогава е лесно, дамата минава. Но противопожарните власти не обичат такива врати, защото при пожар те се превръщат в капани. Затова сега повечето врати се отварят навън, по принципа „бутни”. Много е трудно хем да отвориш вратата, хем да я държиш - ръцете ти трябва да са длъжки. И ще заемеш половината от пространството на вратата, дамата трябва да се промушва покрай теб.
Затова при врати от типа „бутни” ти отваряш, минаваш пръв и ритуално придържаш отворената врата, за да покажеш, че знаеш правилото.
А дамата? Тя галантно се усмихва, наклонила глава, и благодари.
ИМА ЛИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ?
Както винаги, има. Ако помещението или мястото зад вратата е непознато, тогава ти изпъчваш гърди, показваш, че си готов да загинеш, но да я защитиш, и минаваш напред. Много е секси.
И в ресторанта е така. Ти вървиш напред, защото... Защо, наистина?
В по-предишния си живот на испански кабалеро ти си влизал така в опушената таверна, където по необходимост е трябвало да нахраниш дамата си. Трябвало е да огледаш, да избереш най-безопасното място, да смразиш с поглед нахалниците, въобще да внушиш пълен респект към твоята избраница на сърцето.
И пак така излизате от ресторанта. Ти - напред. Тъмно е, опасно е. Трябва да си готов на всичко. Даже да извикаш такси.

ЕПИЗОД № 5
Асансьорът дойде.
Кой влиза пръв? Какво се прави?
ПРАВИЛНО Е...
ти да отвориш вратата и да пуснеш дамата да мине първа. Асансьорът наистина е опасен, но не чак пък толкова... След това влизаш ти и заставаш до вратата. Избираш етажа и натискаш бутона. Защото благородните дами се объркват при броенете на етажите, бутоните са твърди и въобще таблото е техника, значи мъжка работа.
В кабината заставаш винаги с гръб към стената и с лице към хората. Връх на пренебрежението е да влезеш и да се обърнеш с гръб. Това е смъртна обида, която една дама не може да преживее. А може този, дето се е обърнал с гръб, и да не е толкова лош, само да е много прост.
При излизането обаче излиза пръв онзи, който е най-близо до вратата. Защото вратата на асансьора се отваря навън. Ако тя е от плъзгащите се, можеш съобразно натрупването на хора в кабината да изчакаш. Не е особено престъпление срещу етикета.
ИМА ЛИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ?
Има. Ако водиш куче, ще питаш другите дали разрешават да влезеш с кучето в кабината. И по-добре не питай, за да не ги поставяш в неудобно положение. Те не обичат кучета, но как да ти откажат, щом кучето е толкова мило? Най-добре изчакай свободна кабина.
Същото се прави, ако носиш някакъв по-едричък или цапащ багаж. Питаш. Или по-добре не питай, а чакай. Защото може да имаш неприятности в кабината с онзи, якия мъж със светлия костюм.

ЕПИЗОД № 6
Срещнахте твой приятел с непозната жена. Може да му е колежка, случва се. А и ти си... да кажем - с колежка, която пък той не познава. След кратко многозначително мълчание все пак трябва да представиш хората един на друг. По какъв ред ще го направиш?
ПРАВИЛНО Е...
...първо да представиш своята дама на неговата, макар да не я познаваш. После - него на своята дама. С това твоята част по етикецията завършва. Той трябва да те представи на своята дама. Край. Двете непознати дами са представени една на друга и на мъжете.

Кой на кого представя?
Приоритет имат, т.е. на тях им се представят останалите: дамите с титли или възрастни дами, чуждите дами, своите дами, чуждите господа, своите господа, и най-накрая си ти.
ИМА ЛИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ?
Вишеупоменатото е по английския кралски етикет. Има обаче много случаи в живота, когато е най-добре да действаш интуитивно, за да не подцениш някого. Какво ще правиш, ако водиш със себе си възрастната си леля, а твоят приятел води млада жена? Да представиш лелята на младата? Нее! Ще изчакаш черната работа да свърши той. А ако той тъпее или не иска много-много да се разбира коя е младата дама, просто ще оставиш нещата без представяне. За да може после леля ти с месеци да те пита: „Коя все пак беше онази жена, помниш ли?”
Не, не помниш.

ЕПИЗОД № 7
Влизате в заведение с нея. В преддверието има голямо, хубаво огледало.
Какво правиш?
ПРАВИЛНО Е...
...да минеш равнодушно край огледалото, като хвърлиш само един разсеян поглед на образа си. Ти си толкова уверен в себе си, че огледало въобще не ти е нужно. А пък и огледалото не е поставено там, за да се оглеждат някакви такива като теб. То е за украшение и за оптично разширяване на тясното преддверие. Да се вчесваш, да чистиш с ръка костюма си от невидими косми, да пипаш лицето си - боже мой!
Ако имаш някакви претенции към косата си, лицето или костюма - след като седнете и поръчаш блюдата - можеш да се извиниш и да се отправиш към тоалетната. Това не е признак на невъзпитание. И най-високо издигнатите духовно хора ползват тоалетни.
ИМА ЛИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ?
Няма.

ЕПИЗОД № 8
Вие сте на концерт и стигате пред гардероба. Тя е с палто и опитва да го свали.
Какво ще правиш?
ПРАВИЛНО Е...
...веднага да й помогнеш при свалянето на палтото. Въобще не може и да се мисли, че едни такива непохватни същества като жените могат да се справят с такава задача. Някой трябва да й помогне, и това си ти или гардеробиерът.
Тук са приемливи и двата варианта. Ако сте в някое по-интимно заведение, и на двамата ще е приятно да я събличаш и обличаш. Това е малка репетиция за после, за квартирата. А ако сте на концерт или опера, може и да позволиш и на гардеробиера да помогне./То май такива учтиви гардеробиери вече са в червената книга за измиращи видове./ Даваш, разбира се, за почерпка на гардеробиера. Почерпка даваш и дори да не е помогнал. Това винаги ти придава изискана тежест в очите на дамата.
А номера от гардероба не даваш на дамата. Не знаеш какво може да го направи - най-малкото е да го загуби. А може и да го глътне - и такива случаи е имало.
На излизане също помагаш на дамата да се облече. Ако веднъж си дал бакшиш на гардероба, втори път не даваш.
ИМА ЛИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ?
Има. При второто действие на операта ти недвусмислено си се заглеждал в съществото от женски пол, което е било на реда пред вас. Твоята дама сега е нацупена и напира сама да се облече. Няма да й позволиш, защото тя ще мисли, че не само й изневеряваш мислено /което може и да е вярно/, но си и невъзпитан /което пък е абсолютна несправедливост/. Деликатно ще се противопоставяш: „Моля ти се, хората ни гледат!” Тя може в момента да иска да ти издере очите, но за нищо не света няма да си разреши да падне в очите на другите.

ЕПИЗОД № 9
Не успя навреме да се освободиш от дъвката си, а сте вече в ресторанта.
Какво ще правиш?
ПРАВИЛНО Е...
...първо въобще да не влизаш в ресторанта с дъвка. И въобще откъде се взе тя в устата ти по никое време? Сега мечтаеш да се разделиш с нея.
Просто забрави за пепелника на масата. Той си има други задачи.
Решението, както при други сложни положения, е тоалетната. Бягай там и се отърви от тази гадост. Има и друго, позволено решение. Поднеси към устата си салфетката, като че изтриваш устата си, и незабелязано я изплюй там. После сгъни салфетката и я остави малко по-далеч от чинията. Възпитаните хора няма да я забележат.Сервитьорът ще забележи, но какво от това?
ИМА ЛИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ?
Не са описани в достъпната ни литература.

ЕПИЗОД № 10
Сервитьорът донесе сметката, но на теб ти е ясно, че те мислят за глупак и безобразно са я надули.
Какво ще правиш?
ПРАВИЛНО Е...
...да не те мислят за глупак. А за това има един проверен ход. Казваш на сервитьора, че ти трябва официален документ за отчитане с подпис на управителя и печат на заведението, заедно с касов фиш. И го молиш най-учтиво да я уреди. Без, разбира се, да му даваш и лев. Той определено играе в комбинацията и веднага му става ясно, че номерът не е минал.
Има различни продължения. От неясното „Минете утре за фактурата, защото...” до орязването на сметката в разумни размери, което е най-благоприятното. И обикновено с това се приключва инцидентът.
Ако ти донесат фактура - фалшива, разбира се, извини се, стани и иди да говориш с шефа на заведението на четири очи.
Естествено, дамата няма и представа от парични операции, затова не огласявай сумата и не изразявай отношението си към нея.
А ако тя ти предложи да участва в заплащането, тогава са възможни 2 варианта. Или ти не й правиш впечатление на мъж с достатъчно пари, или тя не иска да има с тебе общ бюджет. И двата са с неблагоприятна прогноза.
ИМА ЛИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ?
Има. Ако си с чужденка, за която си само приятен курортен епизод, може да разрешиш на дамата да поеме част от сумата. Не е страшно.
Щом няма инциденти, на сервитьора даваш бакшиш в размер на 10% от сумата. Това по цял свят е приетият бакшиш в зависимост от обслужването, не от храната.
И един съвет. Щом ще каниш дамата някъде на ресторант, избирай заведение, където вече си ходил и нещата са ти познати. Не се навирай в неизвестна обстановка.
Това пък какво отношение има към здравето?
Огромно. Толкова много стресове те спохождат всеки ден, че не ти е нужен още един!


1 коментар:

пожарни врати каза...

Радвам се че намерих този блог, пишете интересни теми и се надявам и през новата година да е така. Това, че тук са приемливи и двата варианта. Ако сте в някое по-интимно заведение, и на двамата ще е приятно да я събличаш и обличаш. Това е малка репетиция за после, за квартирата. А ако сте на концерт или опера, може и да позволиш и на гардеробиера да помогне.Макар, че скоро като бях на концерт на Морчийба бях оставила дрехата си на гардероб за който платих левче и след това чаках повече от час да и го дадат.